Ako požiadať o grant

 
 

V súčasnosti sú otvorené nasledujúce grantové výzvy:

  • Otvorený grantový program pre rok 2016 (otvorený do 31. mája 2016);
  • Grant pre vysoké školy Podpor školu nápadom (otvorený do 15. júna 2016);
  • Grant na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva Obce bližšie k vám (otvorený do 22. apríla 2016);
  • Zamestnanecký grant Euro k euru 2016 (otvorený do 15. apríla 2016);
  • Grant skvalitnenie podmienok pre hranie futbalu detí Futbal to je hra! (otvorený do 13. mája 2016).

 

Nadácia Slovenskej sporiteľne sa sústreďuje na podporu verejnoprospešných aktivít mimovládnych organizácií. V zmysle schválenej koncepcie nie je v možnostiach nadácie podporovať žiadosti fyzických osôb.