Ako požiadať o grant

 
 

Momentálne nie je otvorené žiadne grantové kolo. Podávanie žiadostí do druhého kola Otvoreného grantového progamu 2016 bolo uzavreté 23. septembra 2016. Výsledky budú žiadateľom oznámené do 15. októbra 2016 e-mailom protredníctvom elektronickej podateľne. 

V zmysle schválenej koncepcie nie je v možnostiach Nadácie Slovenskej sporiteľne podporovať žiadosti fyzických osôb.