Nadačné programy

Požiadať o grant

Podporujeme

Nadácia Slovenskej sporiteľne sa primárne zameriava na podporu aktivít mimovládnych organizácií a iných právnických osôb.

Aj kultúra vzdelávanie šport má našu podporu.

Finančné vzdelávanie

O nadácii

Prostredníctvom podpory kvalitných verejnoprospešných projektov pomáhame realizovať aktivity, ktoré posilňujú základné spoločenské hodnoty.